Sajtóakkreditáció

MNJK média akkreditációs szabályzat 2023

 1. A Magyarországi Német Juhászkutya Klub által szervezett nemzetközi versenyre , sajtó akkreditációt igényelni kizárólag a press@wusv2023.com email címen lehet
 2. Az MNJK a személyes adatokat az irányadó adatvédelmi előírásokkal egyezően harmadik félnek nem továbbítja.
 3. Az MNJK/WUSV VB 2023 akkreditáció igényelhető: – Újságíró – Fotó / TV 3. Az akkreditációt valós médiát képviselők részére: Az akkreditációhoz fel kell tüntetni a képviselt médiát, mely csak valós, bejegyzett cég lehet, főszerkesztői vagy tulajdonosi igazolással, a csatolt formanyomtatvány kitöltésével. Ezen médiumok 1 újságírói és 2 fotós/videós akkreditációt igényelhetnek, kizárólag 18. életévét betöltött, nagykorú természetes személyek részére. Ha a jogosultak több akkreditációt szeretnének igényelni, úgy az adott platform főszerkesztőjének vagy felelős szerkesztőjének, irányítójának, egyéb esetben a kiadói jogot birtokló társaságot képviselő személynek e-mailben a press@wusv2023.com címre szükséges jeleznie és írásban megindokolnia a plusz kérelmet.
 4. Az akkreditáció valós médiával nem rendelkezők részére: Akkreditációs kérelmet benyújthat 18. életévét betöltött, nagykorú természetes személy. Amennyiben nincs képviselt média, de az MNJK a Média Referenssel közösen úgy ítéli meg, hogy számára hasznos, megfelelő minőségű a kérelmező produktuma, külön engedély adható meg.
 5. Az akkreditációval rendelkezők részére: Az újságírói akkreditációval rendelkezők használhatják a média iroda szolgáltatásait, beléphetnek a versenypálya sajtó számára kijelölt területére. Újságírói akkreditációval MNJK/WUSV 2023 media/press sajtóigazolványt kérelmezhetnek. A fotós/videós akkreditációval rendelkezők használhatják a média iroda szolgáltatásait. Beléphetnek és dolgozhatnak a nézőktől elzárt területeken, a rendezői szabályok szigorú betartásával.
  1 db gépkocsi belépőt kapnak, amivel a verseny hivatalos sajtóparkolóit igénybe vehetik. A fotós/videós akkreditációval MNJK/WUSV 2023 media/fotó sajtóigazolványt kérelmezhetnek, amihez Fotó/TV megkülönböztető mellényt kapnak. Figyelem! Amennyiben a rendezvény megköveteli a felelősség vállalási nyilatkozat aláírását, úgy az MNJK/WUSV 2023 Fotó/TV mellények a verseny hivatalos média kártyájával és a rendezvény fellelőségvállalási nyilatkozat aláírásával együtt érvényesek.
 6. Az akkreditációs kérelem leadása: Az akkreditációs kérelmet press@wusv2023.com email címén keresztül kell benyújtani.
 7. Érvényesség: A MNJK/WUSV 2023 sajtóigazolvány annak kiállításától, 2023.oktober 09.napjáig érvényes. A fotós mellények kiadása díjmentes, pótlása elvesztés, megrongálódás esetén 20.000 Ft.
 8. A MNJK mint rendező jogai és kötelezettségei: A beérkezett kérelmek elfogadásáról az MNJK Média Referens dönt. Vitás esetekben az MNJK Elnöke jogosult az adott kérelem elfogadásáról dönteni. A Média Referens a beérkezett kérelmekről 15 napon belül köteles dönteni és arról a kérelmezőt tájékoztatni. A Média Referens, a média képviselőkre vonatkozó szabályok és előírások be nem tartása esetén, jogosult az érintett média képviselő MNJK/WUSV 2023 sajtóigazolványának visszavonását kezdeményezni, mellyel kapcsolatban a döntést az MNJK Elnöke hozza meg, akár a rendezvény közben is! MNJK fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan akkreditációs kérelmet – indoklás nélkül – elutasítson, amelynek benyújtója a szövetség megítélése szerint nem a széles közvélemény számára történő publikációs céllal kérelmeztek. MNJK fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan akkreditációs kérelmet – indoklás nélkül – elutasítson, vagy visszavonjon, amelynek benyújtója korábban a klub hírnevét, üzleti és egyéb érdekeit sértő tartalmat tett közzé, osztott meg. Az MNJK jogosult az esemény média akkreditációs díjait egyedileg meghatározni. A MNJK által kiadott sajtóigazolvány másra nem ruházható át. A sajtóigazolvány jogosultja köteles a rendezvény időtartama alatt a MNJK/WUSV 2023 által kiadott igazolványt – jól látható helyen – viselni. A versenypálya mentén fotós/TV-s tevékenységet végző média képviselők kizárólag az MNJK által kiadott érvényes mellényt kötelesek viselni. A kérelmező és/vagy a sajtóigazolvány jogosultja, az adataiban történő bármely változás esetén, a megváltozott adatot köteles haladéktalanul a MNJK/WUSV 2023 versenyirodáján bejelenteni. A sajtóigazolvány jogosultjának lehetősége van, hogy az MNJK social felületein megjelenítse a sajtóanyagait, képeit, videóit. A beküldött sajtóanyagok megjelenítését az MNJK/WUSV 2023 Média Referens dönti el. Sikeres együttműködés érdekében javasolt a lehetőséggel élni.
 9. Jogkövetkezmények: A kérelmező és/vagy a sajtóigazolvány jogosultja tudomásul veszi, hogy jelen szabályzatban rögzített kötelezettségek bármelyikének nem, vagy késedelmes teljesítése, a MNJK által kiadott Sajtóigazolvány érvényességi időn belül történő visszavonását eredményezheti. A sajtóigazolvány bevonható, ha azt nem az arra jogosult személy használja. Jelen szabályzat a wusv2023.com honlapján történő közzététellel lép hatályba.

Magyarországi Német Juhászkutya Klub Média Akkreditációs kérelemnek kötelezően tartalmazni kell a következőket:

 • Akkreditálást kérő személy neve
 • Akkreditáció tevékenységi köre: újságíró fotóriporter/videó tudósító, posta címe
 • Főszerkesztő neve, levelezési címe, mobil száma, telefon száma, web, e-mail címe
 • Kiadó/vállalk. neve, levelezési címe, mobil száma, telefon száma, web, e-mail címe
 • Akkreditálni kívánt média képviselő neve, levelezési címe, mobil száma, telefon száma, web, e-mail címe
 • Tevékenysége (újságíró, riporter, fotós, operatőr)

Alulírott, a sajtóigazolvány jogosultja kijelentem, hogy a MNJK Média Akkreditációs Eljárásáról szóló szabályzatának rendelkezéseit ismerem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek fogadom el.