Vízumigénylés 2023

A vízumigénylés folyamata és a vízumeljárás 2023-ban

Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1806 rendeletének I. mellékletében felsorolt országok állampolgárainak a schengeni övezetbe való beutazásaikhoz érvényes vízummal kell rendelkezniük. A schengeni vízum- és beutazási szabályok csak a 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak.

A vízumeljárás kérelemre indul. A kérelmező formanyomtatványt tölt ki és  személyesen nyújtja azt be a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban található magyar nagykövetségen vagy főkonzulátuson (a külképviseletek listája itt található Missions Abroad | Konzuli tájékoztatás (gov.hu)

Egyes országokban a kérelem külső szolgáltató cég irodájában is benyújtható, melyről az érintett országok magyar külképviseleteinek honlapján részletes tájékoztatás található.

A vízumkérdőív több nyelven letölthető a Konzuli Szolgálat honlapjáról.

Javasolják, hogy a benyújtáshoz megadott időpontra a már kitöltött formanyomtatvánnyal érkezzen. A formanyomtatványhoz nem szükséges fényképet mellékelni, ugyanis a benyújtás során a kérelmező biometrikus adatai, azaz fényképe és tíz ujjának lenyomata rögzítésre kerül.

A kérelmezőnek minden esetben rendelkeznie kell:

– érvényes repülőjegy-foglalással

– a magyarországi szálláshelyét igazoló dokumentummal

– a schengeni tagállamok egész területére szóló, az utazás teljes időtartamát lefedő utazási

– egészségbiztosítással, melynek fedezete minimum 30.000 EUR.

 

A Bevándorlási és Idegenrendészeti Hivatal tájékoztatása szerint a meghívólevél kötelezettség megszüntetésre került 2023. január 01-től.